TEAMS 出場チーム

中国

TEAM DATA

世界ランキング 28位

 • HEAD COACHFeng DU
 • TEAM LEADERYong ZHAMG
 • ASSISTANT COACHWenhai YANG
 • ASSISTANT COACHJiang BAI
 • STRENGTH AND CONDITION COACHBoyu ZHANG
 • TRANSLATORRong SHI
 • VIDEO ANALYSTMingxin ZHANG
 • TEAM DOCTORDapeng LI
 • TEAM DOCTORXiang ZHOU
 • SCIENCE AND RESEARCH STAFFZhaozhao WU
 • TEAM COORDINATORRui TANG

マッチデープログラム

プレイヤー

No. 氏名 ポジ
ション
身長(cm)
2 Jie XU G 180
4 Jiwei ZHAO G 185
6 Ailun GUO G 192
7 Zhenlin ZHANG F 205
8 Rui ZHAO G 195
10 Peng ZHOU F 206
12 Junfei REN C 205
15 Qi ZHOU C 212
17 Minghui SUN G 187
21 Jinqiu HU C 210
23 Abudushalamu ABUDUREXITI F 203
31 Zhelin WANG C 212
33 Qian WU G 190
55 Dejun HAN C 215

NOW LOADING

TOP